TürkçeAPART ÇEŞİTLERİ

SARIMSAKLI


Coðrafyasý

İzlenme 28190
Sarýmsaklý Coðrafyasý
Sarýmsaklý, Küçükköy beldesine baðlýdýr.Küçükköy ise hemen hemen bütün Türkiye tarafýndan bilinen Ayvalýk ilçesine baðlý bir beldedir, 1970’ten beri.

Sarýmsaklý denilen bölge, coðrafi olarak Ege Denizi’ne dik uzanmýþ bir yarýmadadýr.Yarýmada’nýn giriþinde Sarýmsaklý merkezi, sonunda ise Badavut dediðimiz bölge bulunur.

Sarýmsaklý plajlarý bu yarým ada boyunca uzanan Dünya’nýn en özel kumlarýndan biridir.Milyonlarca yýllýk yanardað faaliyetleri sarýmsaklý kumunun ince kumuna hayat vermiþtir.Bu plajý Sarýmsaklý’nýn neresinde olursanýz olun güneye doðru giderek bulabilirsiniz.Evet güneye, çünkü Sarýmsaklý güneye dönük yerleþmiþtir.Hemen karþýsýndaki Midilli Adasý’ný ilk gördüðünüzde þaþýrabilirsiniz.Orasý Yunanistan’a baðlýdýr.Ayvalýk’tan Midilli’ye deniz yoluyla günlük seyahat etme imkanýnýz vardýr.

19/06/2024 Gün Ortalama:185  Bugün18 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:44.221.73.157